საკოლექციო ქინძისთავები, ბობლები და სადილის ყუთები